Ordförande

Veijo Perätalo

Telefon 070-5740217

veijo.peratalo@comhem.se

Kassör

Tommy Karlsson
Telefon 073-0572493

tommy.soneby@gmail.com

Sekreterare

Erica Strucel

070-8423638

erica.strucel@telia.com

 

Suppleant

Johan Rognert

V. Ordförande

Anders Johansson

Telefon 076-118 78 22

anders@rackstad.se

Ledansvarig

Lars-Erik Jansson

Telefon 070-581 27 50

lars-erik.jansson@lbcwetab.se

Förarbevis

Snöskoter, utbildning

Björn Särnmark

Telefon 070-634 26 12

Fredros gård

V. Kassör

Lars-Erik Jansson

Telefon 070-581 27 50

lars-erik.jansson@lbcwetab.se

Klädansvarig

Mikael Klingvall

Telefon 076-140 05 23

Ledamöter

Karl Ryttergård

070-3094706

calle.r92@hotmail.com

 

Björn Englund

 

Webansvarig

Henrik Bredberg

henrik@bredberg.nu