Ordförande

Johan Rognert

Tel: 070-2602850 rongert@msn.com

Kassör

Tommy Karlsson
Tel: 073-0572493

tommy.soneby@gmail.com

Sekreterare/Kläder

Karl Ryttergård

Tel: 070-3094706

calle.r92@hotmail.com

Suppleant

Fredrik Svensson

Tel: 070-393 21 77

kylavarme@gmail.com

V. Kassör

Lars-Erik Jansson

Tel: 070-581 27 50

lars-erik.jansson@hotmail.se

Webansvarig

Henrik Bredberg

henrik@bredberg.nu

Förarbevis

Snöskoter, utbildning

Björn Särnmark

Tel: 070-634 26 12

Fredros gård

Ledamöter

Björn Englund

Tel: 073-8432305 benglund_84_1@hotmail.com