WestSkoter är en av södra Sveriges mest aktiva snöskoterklubbar. Föreningen grundades i Värmlandsskogarna runt Sunnetrakten 1996 och vi har idag många mil av kryssade leder främst avsedda för snöskoteråkning. Vi har på senare år noterat en ökad närvaro av medlemmar i form av skidåkare, vandrare och även lite hundspann längs lederna och dessa är naturligtvis även varmt välkomna. På barmark erbjuds alla att nyttja lederna utan motordrivna fordon vilket innebär till fots eller på cykel.

För att vi ska kunna hålla föreningen vid liv och våra leder brukbara krävs medlemmar. Kostnaden är endast 200:- för ett år och alla som nyttjar lederna eller vill bidra till klubben är välkomna. Tveka inte, anslut dig som medlem redan idag. Vi har numer gått över till digitala medlemskort genom Cardskipper för enklast möjliga medlemshantering och inbetalning. Se utförlig information under fliken medlem.

Ledområdet breder ut sig mellan Fredros, Gräsmark, Rottneros, Västra Ämervik och Arvika.

Vi har ett antal ledsladdar där flera ur klubben lägger ned ett stort engagemang för att hålla lederna i bästa möjliga skick. Nysladdade leder är ömtåliga tills dess att snökristallerna har bundit sig. Vänligen respektera detta när du åker - för allas trevnad.

Framsida01

Vi förutsätter att samtliga snöskoteråkare i detta område löser medlemsavgiften samt åker på våra anvisade leder för att undvika olovliga körningar. Tänk på att alltid visa hänsyn till mötande längs lederna, och anpassa hastigheten efter terräng, väderförhållande och snötillgång i lederna. Var alltid vaksam vid vattendrag och kör med omdöme.

Läs mer om att köra snöskoter på is här

Tänk även på kyleffekten så du är rätt klädd

Kyleffekt

För lagar, krav och regler hittar du mer information hos SnowFed

Desto fler aktiva som passiva medlemmar vi är, ju slätare, bredare och längre kan lederna bli varför vi hoppas att även Du bidrar med ditt medlemskap i föreningen.

Framsida02
Besökare totalt: