För att vi ska kunna hålla föreningen vid liv och våra leder farbara krävs medlemmar. Kostnaden är endast 200:- och både skoteråkare och andra som nyttjar lederna eller vill bidra till klubben är välkomna. Tveka inte, betala in redan idag. Se info under fliken medlem.

WestSkoter är en av södra Sveriges mest aktiva snöskoterklubbar. Föreningen grundades i Värmlandsskogarna runt Sunnetrakten 1996 och vi har idag många mil av kryssade leder avsedda för snöskoteråkning. Vi har på senare år även noterat en ökad närvaro av skidåkare längs lederna och även dessa är naturligtvis varmt välkomna. På barmark erbjuds alla att nyttja lederna utan motordrivna fordon vilket innebär till fots eller på cykel.

Ledområdet breder ut sig mellan Tvällen (N), Sunne (Ö), Ämtervik (S) och Arvika (V)

Vi har ett antal ledsladdar där flera ur klubben lägger ned ett stort engagemang för att hålla lederna i bästa möjliga skick. Nysladdade leder är ömtåliga tills dess att snökristallerna har bundit sig. Vänligen respektera detta när du åker - för allas trevnad.

Framsida01

Vi förutsätter att samtliga snöskoteråkare i detta område löser medlemsavgiften samt åker på våra anvisade leder för att undvika olovliga körningar. Tänk på att alltid visa hänsyn till mötande längs lederna, och anpassa hastigheten efter terräng, väderförhållande och snötillgång i lederna. Var alltid vaksam vid vattendrag och kör med omdöme.

För lagar, krav och regler hittar du mer information hos SnowFed

Desto fler aktiva som passiva medlemmar vi är, ju slätare, bredare och längre kan lederna bli varför vi hoppas att även Du bidrar med ditt medlemskap i föreningen.

Den nya påfarten till vårt ledsystem vid Sunne Ski & Bike är nu tydligt skyltad. Uppfarten ligger vid parkeringen och servicehuset för campingen längst till vänster om backarna. Kör försiktigt både på parkeringen och upp för backen som säkerhet och hänsyn till övriga i närheten.

Framsida02
Besökare totalt: